The Latest

Aug 29, 2014 / 15,897 notes

(via nam-phong)

Một người phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải sống thật tốt. Chỉ cần sống tốt, tất cả những uất ức, thiệt thòi, tất cả những tổn thương, khinh khi phải chịu đựng trước đây, tất cả ân tình yêu hận sau này có một ngày đều trở nên nhẹ nhàng. Những đau đớn từng chịu, những giọt lệ từng rơi chỉ là sự rèn luyện không thể tránh khỏi trong cuộc đời - Trương Tiểu Nhàn

Dịch: Jini

(via jini83)

(via nam-phong)

Aug 29, 2014 / 100 notes
Aug 29, 2014 / 13,753 notes

(via nam-phong)