The Latest

Oct 17, 2014 / 52 notes
phanhai:

bài thơ đầu anh viết cho emlà bài thơ anh kể về hai chiếc cốcanh đạo nhịp bài thơ này mà không hề cố tình gây shockchỉ tại mọi người thấy nó quen quennhưng trên đời này mọi thứ trắng trắng đen đenđều mập mờ như tình yêu mình vậyđậm nhạt nồng nàn hay chẳng hề cảm thấycó nghĩa gì đâukhi mình cầm chiếc cốc, hai cái chạm nhẹ vào nhaucũng từa tựa em ngồi cạnh anh, hai đứa chia nhau một cái gối đầuđơn giản thế mà hơn rất nhiều lời phải nói…(ảnh chụp ở Cộng hồi đầu tháng năm)
Oct 17, 2014 / 44 notes

phanhai:

bài thơ đầu anh viết cho em
là bài thơ anh kể về hai chiếc cốc
anh đạo nhịp bài thơ này mà không hề cố tình gây shock
chỉ tại mọi người thấy nó quen quen
nhưng trên đời này mọi thứ trắng trắng đen đen
đều mập mờ như tình yêu mình vậy
đậm nhạt nồng nàn hay chẳng hề cảm thấy
có nghĩa gì đâu
khi mình cầm chiếc cốc, hai cái chạm nhẹ vào nhau
cũng từa tựa em ngồi cạnh anh, hai đứa chia nhau một cái gối đầu
đơn giản thế mà hơn rất nhiều lời phải nói


(ảnh chụp ở Cộng hồi đầu tháng năm)

Oct 17, 2014 / 4 notes