The Latest

Oct 1, 2014

Chuyện kể thì cũng xưa xưa rồi, chủ đề cũng bị phủi bụi đến hàng cm…

1. Cô gái lặng lẽ nhìn họ sắp cưới, đắng lòng đắng lòng thật luôn. Cô gái ấy là bạn thân của em, chẹp, tại sao người kia đã “xa xôi” vậy rồi mà gái vẫn còn thầm thương trộm nhớ làm chi…

2. Anh và cô chắc cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi… Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa.

3….(mai kể tiếp về cô gái thứ 3)

dobuxuvacluchay:

Thực ra trong cuộc đời sẽ gặp rất nhiều người, mỗi người một vẻ. Nhưng có lẽ chỉ những ai thực sự yêu thương bạn mới hỏi bạn một câu rằng:  ” Bạn có thực sự hạnh phúc hay không?”
Tất cả chỉ là xuất phát từ sự chân thành, yêu thương , nỗ lực để nhận được câu trả lời luôn là ” Có “
Mình chỉ hi vọng có như vậy thôi.
Không phải là quá tham lam phải không? 
Oct 1, 2014 / 22 notes

dobuxuvacluchay:

Thực ra trong cuộc đời sẽ gặp rất nhiều người, mỗi người một vẻ. Nhưng có lẽ chỉ những ai thực sự yêu thương bạn mới hỏi bạn một câu rằng:  ” Bạn có thực sự hạnh phúc hay không?”

Tất cả chỉ là xuất phát từ sự chân thành, yêu thương , nỗ lực để nhận được câu trả lời luôn là ” Có “

Mình chỉ hi vọng có như vậy thôi.

Không phải là quá tham lam phải không? 

february-wooden-fish:

Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi.Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ.Phật nói, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai?Phong Kiều, tiếng sóng đó có còn như xưa? | Bạch Lạc Mai
Oct 1, 2014 / 98 notes

february-wooden-fish:

Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể gắn bó đến ngàn năm, mặc cho phong trần lên xuống, ôm mãi một mối tình không đổi.

Duyên phận giữa người với người cũng rất cạn, chẳng qua là một khoảnh khắc gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn thành người lạ.

Phật nói, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khổ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh, mỉm cười nhìn chuyện người chuyện đời chuyển biến, nhìn lá rụng rời cành hôm nay thành mầm non nảy xanh biếc trên đầu cành ngày mai?

Phong Kiều, tiếng sóng đó có còn như xưa? | Bạch Lạc Mai