The Latest

Apr 23, 2014 / 67 notes

alittlerain-must-fall:

Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi
Anh ra đi
Phố vắng 
Đầu trần.

Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè


Chẳng có gì để em nói về em
Em chỉ thấy em là người có lỗi.

Trích Không đề (III) - Xuân Quỳnh.

*Random.
Dự án của tháng 4: “Mỗi ngày một câu thơ” của LinLin. 

(via bluegonetoblack)

mocdieptu:

Góc ngày xưa chúng mình hẹn nhau
Màu ký ức phủ mờ lên chỗ hẹn
Những yêu thương thuở đầu e thẹn
Thời gian trôi đã thổi đi mất rồi…

Nếu chúng mình nhún nhường bớt cái tôi
Thì chia tay đâu phải tại duyên phận
Để giờ đây đâu phải ngồi ân hận
Giá ngày xưa mình chẳng buông tay người…

Chuyện tình yêu có khóc rồi có cười
Chuyện bình thường, cuộc đời là như vậy
Nên chúng mình khi yêu thương mệt mỏi
Hãy nắm tay chứ đừng vội xa rời…

Nếu như mình được chọn lại trong đời
Thì quay lại góc ngày xưa đã hẹn
Để giữ mãi thuở đầu tiên e thẹn
Của cái cầm tay đi mãi đến cuối đời…

- Phút đầu tiên | Mộc Diệp Tử.
Apr 23, 2014 / 53 notes

mocdieptu:

Góc ngày xưa chúng mình hẹn nhau
Màu ký ức phủ mờ lên chỗ hẹn
Những yêu thương thuở đầu e thẹn
Thời gian trôi đã thổi đi mất rồi…

Nếu chúng mình nhún nhường bớt cái tôi
Thì chia tay đâu phải tại duyên phận
Để giờ đây đâu phải ngồi ân hận
Giá ngày xưa mình chẳng buông tay người…

Chuyện tình yêu có khóc rồi có cười
Chuyện bình thường, cuộc đời là như vậy
Nên chúng mình khi yêu thương mệt mỏi
Hãy nắm tay chứ đừng vội xa rời…

Nếu như mình được chọn lại trong đời
Thì quay lại góc ngày xưa đã hẹn
Để giữ mãi thuở đầu tiên e thẹn
Của cái cầm tay đi mãi đến cuối đời…

- Phút đầu tiên | Mộc Diệp Tử.

(via bluegonetoblack)

Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love.

Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov (via observando)

My tragedy…

(via komorebiii)

(via bluegonetoblack)

Apr 22, 2014 / 1,780 notes